Helsedirektoratet med råd om svangerskapsomsorgen og helsestasjonstjenesten_

Helsedirektoratet har nå utarbeidet råd for svangerskapsomsorgen og helsestasjonstjenesten for å redusere smitterisikoen og utbredelsen av koronavirus.

Jordmødre er en viktig del av tjenesten til gravide og fødende. Det er derfor viktig at vi blir brukt til denne delen av helsetjenesten og ikke blir satt til andre oppgaver. Situasjonen vi er i nå krever mye av oss alle. Helsedirektoratet kommer nå med disse anbefalingene, men det må fortsatt vurderes lokalt hvordan dette skal løses. Det er viktig at helsestasjonstjenesten er i tett kontakt med kommuneoverlegen. Kommunehelsetjenesten vil noen steder bli bedt om å overta oppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Det er nå mange som lurer på om de skal jobbe både i kommunen og inne på sykehusene. Rådene fra helsedirektoratet er at dersom det er 2 jordmødre som har delt stilling bør en av dem jobbe kun i kommunen og en kun på sykehuset, men det er ikke like lett å få til alle steder. Det er fortsatt slik at de som har 2 arbeidsteder skal jobbe begge steder sier leder Kari Aarø.

Hold deg oppdatert på Helsedirektoratets side her HER

Anbefalinger fra Helsedirektoratet:

Det er forståelse for at kommunen må allokere personell i en pågående krevende situasjon, men de foreslåtte prioriteringene bør gjennomføres.

Kommunen bør på sine hjemmesider legge ut et telefonnummer som er betjent av jordmor og helsesykepleier.

Leder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten bør sammen med kommunelege og smitteverntjenesten utarbeide og implementere en felles rutine for hvordan gravide, barn og ungdom skal ivaretas.

Tjenesten må tilrettelegges på en slik måte at kommunens ivaretar forsvarlighetskravet. Nødvendig smitteverntiltak til dem som er friske, de som er i karantene og de som er syke må sikres.

Smittevern

Generelle smittevernråd må følges.

Ved koronasmitte må oppfølging gjøres pr telefon eller video. Ved fare for liv og helse må konsultasjoner gjennomføres med smittevernutstyr.

Begrense antall gravide, barn og unge på venterommet for å unngå smitte

Leker og annet utstyr som kan videreføre smitte må fjernes

Følgende konsultasjoner bør prioriteres for gravide

Det bør gjøres individuelle vurderinger. Kommunelegen bør være i dialog med fastleger og jordmødre i tråd med eksisterende planer å etablere hensiktsmessig funksjonsfordeling i samråd med helseforetaket.

Gravide som har påvist sykdom eller er i risiko for å utvikle sykdom eller skade for seg selv og fosteret eller barnet på sikt.

OGTT ( glukosebelastning) bør gjennomføres av gravide som tidligere har hatt svangerskapsdiabetes eller andre svangerskapsassosierte risikofaktorer, har foreldre eller søsken med diabetes, har etnisk bakgrunn utenom Europa, Fedme KMI ≥ 30

Konsultasjoner til gravide der det er knyttet usikkerhet rundt fosterets trivsel og vekst

Gravide som av fysiske, psykiske eller sosiale grunner har utfordringer med å ivareta egne og foster/barn behov.

Rh Neg gravide, har behov for kartlegging foster Rhd og profylakse

Konsultasjoner som sikrer at barselkvinner og nyfødte får forsvarlig oppfølging etter fødsel. Barselkvinnen: Infeksjon, blødning, ammeveiledning og psykisk helse, traumer og liknende

Barnet: Risiko for omsorgssvikt, vold, at de tar til seg nok næring, avdekking av sykdom som eks. gulsott, infeksjon,

Det må sikres at gravide med språkbarrierer forstår informasjon som blir gitt.

Hjemmebesøk bør erstattes med konsultasjon på helsestasjon - tolk ved behov.

Følgende bør prioriteres for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

Følge opp nyfødte – hjemmebesøk bør i størst mulig grad unngås og erstattes med konsultasjon på helsestasjon – tolk ved behov

Gjennomføre barnevaksinasjonsprogrammet (følg råd om smittehåndtering)

6 ukers konsultasjon med lege og helsesykepleier

Følge opp barn og unge med spesielle behov eller familier det er bekymring for.

Det er viktig at ansatte i kontakt med brukere spør og er oppmerksomme på om bruker eller andre husstandsmedlemmer har eller er i ferd med å utvikle symptomer på luftveisinfeksjon

Til konsultasjoner eller vaksinering bør det innkalles færrest mulig til samme tid. Helsepersonell bør oppfordre brukere om å komme til oppsatt tid og helst gi fortløpende informasjon via SMS ved forsinkelser. For gjennomføring av konsultasjoner uten mistanke om smitterisiko skal ansatte følge basale smittevernrutiner, og det er ikke nødvendig med oppgraderte tiltak når det gjelder beskyttelsesutstyr.

Oppdatert 17.03.20

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.