Avtale om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging_

SAN og Spekter har inngått avtale om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden i forbindelse med koronapandemien.

SAN og Spekter har inngått avtale om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden i forbindelse med koronapandemien.

Avtalen gjelder for overenskomstområde 10, 11 og 13.

 Partene er enige om at situasjonen på grunn av koronapandemien, gjør det nødvendig med en avtale som sikrer tilstrekkelig bemanning som hensyntar arbeidstid og hviletid og sikrer forsvarlig tjenester.

 Avtalen gir arbeidsgiver utvidede fullmakter når det gjelder organisering av arbeidstiden, for å bidra til løse arbeidstidsutfordringer i helseforetakene. Fra før har SAN og Spekter inngått avtale om utvidet overtid som innebærer at det enkelte medlem kan arbeide mer overtid enn vanlig, så lenge det er basert på frivillighet. Slike avtaler er også inngått på andre tariffområder.

Avtalen skal ikke erstatte varslings- og arbeidstidsregler i Dnjs lokale B-delsoverenskomster, men være et supplement dersom det er helt nødvendig at arbeidsplaner må endres med så kort varsel som tre dager. Avtalen er et verktøy for å få arbeidsdagen til å gå i hop, i disse utfordrende tider.

Hovedregelen er fortsatt at arbeidsplaner endes i henhold til B-delen. Unntaksavtalen skal kun tas i bruk  på de avdelingene/seksjonene der det er helt nødvendig. Nødvendigheten skal drøftes med tillitsvalgte, på lik linje med vanlig endring av arbeidsplan.

Avtalen kan du lese her:

Ledige stillinger

Jordmor – 60% fast stilling.

Frå 01.03.21 er det ledig ei 60 % fast stilling som jordmor ved helsestasjonen i Gol. Helsestasjonen har 2 jordmødrer og 4 helsesjukepleiarar og held til i gode, trivelege lokale i same bygg som legekontoret. Tenesta er organisert under helseavdelinga, med fagleiar for jordmortenesta som fagansvarleg og avdelingsleiar helse som næraste overordna. Se fullstendig utlysning her.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.