Du er her: / Hjem

Aktivitetskalender

Perinataldagen 2014 Helse Sør-Øst
24. april 2014
Oslo kongressenter

CTG Master Class
28.-29. april 2014
Sahlgrenska, Göteborg

CTG Master Class
22.-23. Mai 2014
Sahlgrenska, Göteborg

Oppdatering av kunnskaper om seksuelt overførbare sykdommer
26.-27. mai 2014
Kristiansund

Jordmorsymposium - åpen fagdag
27.mai 2014
Haugesund

Internasjonal jordmorkongress
1.-5. juni 2014
Praha

10th Conference Global Network WHO Collaborating Centres for Nursing and Midwifery
23-25.Juli 2014

Jordmordagene 2014
17.-18. september
Oslo

Flere kurs, konferanser og arrangementer

 

Vis utgave nr. 2 - 2014

 

Tidligere aktuelle temaer
i Tidsskrift for jordmødre:

Kvalitetskravene i fødselsomsorgen

___

Innvandrerkvinnene trenger mer informasjon

___

Jordmødre kjempet frem stemmeretten

___

Malawi

___

Hygiene

Hjemmebesøk av jordmor

Retningslinje for barselomsorgen - Nytt liv og trygg barseltid for familien - er endelig publisert. Retningslinjen omfatter i alt 41 anbefalinger for moren, spedbarnet og familien. En viktig anbefaling for jordmortjenesten i kommunene er hjemmebesøk av jordmor etter fødsel. Jordmorforeningens leder Marit Heiberg er glad for at barselretningslinjen endelig er publisert, men etterlyser faktisk gjennomføring. - Uten økonomiske insitamenter kan dette ende opp med kun gode intensjoner og ingen handling.

15.04.2014

Bør ha lavere terskel for å kontakt med barnevernet

Helsetilsynet konkluderer i sin rapport Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet at både helsepersonell og andre burde hatt større oppmerksomhet på mulige overgrep og omsorgssvikt av barn, og at de burde hatt en lavere terskel for å kontakte barnevernet enn hva som er praksis i dag.

11.04.2014

Enighet mellom SAN og Spekter

SAN kom i ettermiddag til enighet med Spekter i de innledende forhandlingene i årets lønnsoppgjør (den såkalte A-delen). De videre forhandlingene om lønnstillegg og lokal overenskomst skal foregå ute i den enkelte virksomhet (B-delen). Det er avtalt frister for områdene 1-9. Frister for lokale forhandlinger i område10 (helseforetakene) vil bli avtalt senere. Det vil bli sendt ut egen informasjon til Jordmorforeningens tillitsvalgte i helseforetakene.

10.04.2014

Helsestasjonen – hjelp i rett tid?

En ny rapport fra Helsetilsyn oppsummerer landsomfattende tilsyn med helsestasjoner i 2013. Å ta tak i mulige problem tidlig er svært viktig for barnas helse og utvikling. 78 helsestasjoner i kommuner og bydeler ble undersøkt og fylkesmennene fant lovbrudd i 56 av disse.

09.04.2014

Hovedtariffoppgjøret er i gang!

Torsdag 3. april kl. 12.00 overleverte Akademikerne kommune sitt krav i forbindelse med åpningen av forhandlingene i hovedoppgjøret. Akademikerne kommune krever at alle akademikernes medlemmer kun skal omfattes av lokale lønnsoppgjør.

03.04.2014

Kick off for Organisasjonsprosjektet Fase 2

Organisasjonsprosjektet Fase 2 er offisielt i gang og styringsgruppen hadde sitt første "kickoff" møte på Gardermoen mandag 31. Mars 2014.
Vi skal nå ta en fullstendig gjennomgang av Den Norske Jordmorforening organisasjon og styringsgruppemedlemmene har store forventninger til prosjektet. Tove Elisabeth Svee ble valgt som styringsgruppleder og Nina Bjerke Nilsen er prosjektleder.

02.04.2014

Kjønnslemlestelse gir akutte komplikasjoner

En ny rapport fra Kunnskapssenteret viser at jenter som blir kjønnslemlestet opplever akutte komplikasjoner i forbindelse med inngrepet. De vanligste komplikasjonene er smerter, store blødninger, hevelser, problemer med sårtilheling og problemer med vannlating.

28.03.2014

Virtuell Jordmorkonferanse 5.mai

I forbindelse med den Internasjonale Jordmordagen 5. mai arrangerer VIDM en virtuell jordmorkonferanse. Konferansen varer i 24 t og kringkastes over hele verden. VIDM søker nå foredragsholdere og fasilitatorer og vi oppfordrer våre medlemmer til å sende inn abstrakt av sin studie eller forskning innen 3.april 2014.

28.03.2014

Ny nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) utarbeidet en retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av LAR-familier med barn opp til skolealder.Retningslinjen gir kunnskapsbaserte anbefalinger for behandling og oppfølging gjennom svangerskapet, ved sykehusoppholdet i forbindelse med fødselen og for oppfølging og behandling av barnet og familiene frem til skolealder.

27.03.2014

Velg her for å lese mer om:
Nytt fra organisasjonen
Fag- og forskning
Lønn- og tariff

 

Right menu

For jordmorstudenter

Hvorfor logge inn på
medlemssiden "Min side"?

 

 

Presseklipp

Får jeg amme barnet ditt?
(Fædrelandsvennen 07.04.2014)
Unge gravide mest sykemeldte
(Bergens Tidene 03.04.2014)
Forandrer liv
(budstikkanett.no 30.01.14)
Gjøvik har en av landets betste fødeavdelinger
(oa.no 15.01.14)
Dagen derpå
(bt.no 14.01.14)
For dårlig tid til fødende
(Dagsavisen 14.01.14)
Jeg følte meg så trygg
(f-b 12.01.14)
Fødeavdeling for hele familien
(glomdalen.no 10.01.14)
Gardister bisto ved fødsel
(VGNett 18.12.13)
En skuffelse å føde i Norge
(aftenposten.no 29.10.13)
Trygt fødetilbud
(østlendingen,25.08.2013)
Jobba som jordmor i Syria
(nrk.no,22.08.2013)
Over 27 grader på fødeavdelingen
(dt.no,27.07.13)
Widerøe sier stopp til nybakte mødre
(nrk.no,4.07.2013)
Fødeavdelingen og akuttmottaket blir værende
(lister24.no, 10.06.2013)
Kampen for å overleve
(bt.no,07.06.2013)
Frykter fødselsfabrikk på Kalnes
(f-b.no,23.05.2013)
Runa kom til verden i en trang ambulanse
(aftenposten.no, 12.05.2013)
Vet hvor galt det kan gå
(helgeland-arbeiderblad.no,06.05.2013)
Den internasjonale jordmordagen
(oa.no, 30.04.2013)
Linn fødte i hypnose
(adresseavisa, 25.04.13)
Mest fruktbare i Agder og Rogaland
(nrk.no,18.04.2013)
Sender Narvik-fødende til Finnsnes
(folkebladet.no,18.04.2013)
Spedbarnsvernet svekkes
(aftenposten.no, 26.03.2013)
Kvinneklinikk nå!
(oa.no,25.03.2013)
Gravide nordiske kvinner mangler vitamin D
(vg.no,18.03.2013)