Du er her: / Hjem

Aktivitetskalender

3rd international Birth Conference
2-5.oktober 2914
Slovenia

Tverrfaglig helse for mor og barn
14.Oktober 2014
Trondheim

Evalueringskonferansen 2014
28-30.Oktober 2014
Oslo

Dnj Landstyremøte 2014
3 - 4.November 2014
Oslo

Flere kurs, konferanser og arrangementer

 

Vis utgave nr. 5 - 2014

 

Tidligere aktuelle temaer
i Tidsskrift for jordmødre:

Kvalitetskravene i fødselsomsorgen

___

Innvandrerkvinnene trenger mer informasjon

___

Jordmødre kjempet frem stemmeretten

___

Malawi

___

Hygiene

"Med framtiden i magen"

Er kartleggingsverktøyet «TWEAK med tilleggsspørsmål» til hjelp for jordmor og for den gravide? Det har Rosanne Kristiansen, spesialkonsulent ved KoRus-Sør, forsøkt å kartlegge gjennom intervju med jordmødre, gjennomgang av TWEAK-skjema og en nettbasert spørreundersøkelse blant gravide kartlagt med TWEAK.

26.09.2014

Jordmordagene 2014 vel overstått!

Den norsk jordmorforening ønsker å takke alle deltagere, foredragsholdere og utstillere for å bidra til to minnerike og svært interessante Jordmordager på Økern i Oslo. Vi setter stor pris på deres engasjement og gleder oss allerede til å gjenta suksessen til neste år i Trondheim. Deltagerliste og presentasjoner vil bli lagt ut fortløpende på Min side (krever innlogging)

19.09.2014

P2 Ekko: Jordmødre i Afghanistan

Dr. Khadija, forfatter Kristin Solberg og leder Kirsten Jørgensen har i dag blitt intervjuet på P2 Ekko om temaet jordmødre i Afghanistan. Med håp om en bedre fremtid underviser dr Khadija i fred og kvinnerettigheter, mens jenteskoler blir bombet og brent rundt dem. Forfatter Kristin Solberg har fulgt Dr. Khadija og jordmorstudentene hennes i en periode på 2 år og skrevet boka Livets skole. Klikk her for å høre intervjuet.

19.09.2014

Innspill til folkehelsemeldingen 2015

Onsdag 17.september inviterte Helse- og omsorgsdepartementet  til Innspillseminar om folkehelsemeldingen 2015 og Dnj`s politiske leder, Kirsten Jørgensen, var selvsagt tilstede. Hun adresserte to viktige tema i sine innlegg: mangel på jordmorstillinger for å gjennomføre de nye barselretningslinjene og viktigheten av å la jordmødre stå lengre i jobb.

18.09.2014

Lovende autisme-behandling av spedbarn

Allerede når barnet er seks måneder kan det være mulig å se de første symptomene på autisme. For barn med slike symptomer kan tidlig behandling utgjøre en enorm forskjell, viser en studie utført ved universitet i California. Spedbarn som viste tidlige tegn på autisme og som mottok tidlig, skreddersydd behandling, viste en merkbar forbedring ved oppfølging tre år senere.

16.09.2014

Prevensjon til alle kvinner

Den norske jordmorforening imøteser høringsforslaget fra helseministeren med glede og mener at det er på høy tid at jordmødre skal kunne skrive ut prevensjon til alle kvinner, uansett alder. Forslaget fra Bent Høie er et tiltak for å få ned aborttallene og går i praksis ut på å utvide ordningen hvor helsesøstre og jordmødre har fått skrive ut enkelte typer prevensjon til jenter fra 16 til og med 19 år.

12.09.2014

Svangerskapskomplikasjoner øker risikoen for hjerte- og karsykdommer

Kvinner med svangerskapskomplikasjoner har dobbelt så stor risiko for hjerte- og karsykdom. Et unikt datamateriale fra 30.000 kvinner gi stor gevinst i forebygging av sykdom senere i livet.

11.09.2014

Jordmødre fortviler over økning i antall transportfødsler

Alle gravide i Norge skal ha et trygt fødselstilbud – uavhengig av om de bor i by eller distrikt. Det er derfor urovekkende at Norsk Luftambulanse legger frem en forskningsrapport som konkluderer med at antall uplanlagte fødsler utenfor fødeinstitusjoner har doblet seg de siste årene. Dette innebærer en stor risiko både for mor og barn. Den norske jordmorforening kommer med sitt tilsvar.

09.09.2014

Hvordan har jordmødre det på jobben?

Forsker og førsteamanuensis Mirjam Lukasse ved Høgskolen i Oslo og Akershus ønsker å få svar på hvordan jordmødre trives på jobben, hvilket stress de jobber under og hvordan de opplever arbeidsmiljøet. I forbindelse med sin studie sender hun ut 1500 spørreskjemaer til et tilfeldig utvalg av jordmødre i hele landet i slutten av september.

05.09.2014

Velg her for å lese mer om:
Nytt fra organisasjonen
Fag- og forskning
Lønn- og tariff

Right menu

For jordmorstudenter

Hvorfor logge inn på
medlemssiden "Min side"?

 

 

Aktuelle høringer