Den norske jordmorforening
Gratis første år for nyutdannede

I over 100 år har vi jobbet for å synliggjøre en sterk jordmortjeneste og bedre jordmødrenes arbeidsvilkår. Våre midler, vårt engasjement og våre ansatte har et eneste fokus: jordmødrene!

En av Dnjs hovedoppgaver framover er å sørge for at grunnbemanningen ved fødeinstitusjonene tas opp til grundig vurdering straks - slik at liv og helse ikke går tapt.

Nyhetssaker

Cathrine Os og Elisabeth Severinsson har skrevet en spennende artikkel som nylig ble publisert: How Can Manual Rotation Reduce Vacuum, Forceps and Caesarean Deliveries?— A Review of the Evidence.  "The aim of this review was to investigate whether manual rotation can be used to reduce vacuum, forceps and caesarean deliveries in women with occiput posterior or occiput transverse positions from 7 cm dilation in labour". 

Alle virksomheter som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten skal betale tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning (NPE). For 2017 er det frist til 1. februar for å registrere seg. Oppføringen fornyes automatisk, så er virksomheten din allerede registrert, behøver du ikke å registrere den på nytt.

– Vi har arbeidet hardt i flere år for å få på plass et kvalitetskrav som sikrer fødekvinnen en-til-en-omsorg i aktiv fødsel og vi gleder oss over at helseministeren endelig lytter til jordmødrene! Nå tar vi regjeringen på alvor og oppfordrer alle våre 2500 medlemmer om å skrive avvik. Kun avviksmeldingene vil kunne sikre at kvalitetskravet blir opprettholdt, sier Kristen Jørgensen, leder i Den norske jordmorforening.

Styret og sekretariatet i Dnj har i 2016 arbeidet mye med organisasjonsutvikling gjennom å starte opp med regionaliseringen av Dnj som ble vedtatt på landsmøtet 2015. Vi skal satse på en mer hensiktsmessig organisering av organisasjonen for å møte de utfordringer foreningen har og videre knytte medlemmene enda tettere sammen og styrke vårt viktige tillitsvalgtapparat.

Den norsk jordmorforening vil frem til 28.februar refundere 25% av deltageravgiften til medlemmer som deltar på ICM i Canada. 

I oktober 2015 ble det oppnevnt et offentlig utvalg med mandat å utrede hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres. Utvalget har vurdert alternative modeller for hvordan staten kan organisere eierskapet til spesialisthelsetjenesten. 
 

Dette er en viktig høring som Dnj vil svare på!

10.00 23. januar - 14.00 24. januar 2017

Soria Moria, Oslo

9.00-15.30 13. februar 2017

Ahus. Store auditoriet v/hovedinngang

9.00 16. februar - 16.00 17. februar 2017

Harstad

9.00-17.00 3. mars 2017

Oslo

Ledige stillinger

Dnj i media

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.