Oppdragsdokument

Sentralstyret i Den norske jordmorforening plikter å følge oppdragsdokumentet vedtatt på Landsmøtet i 2015.

1. Lønn og tariff

Jordmødre skal ha en lønnsutvikling som verdsetter det arbeid som utføres og gjenspeiler den enkeltes utdanning, erfaring, kompetanse og ansvar.

1.1 Den norske jordmorforening skal ha en tariffstrategi basert på lokal lønnsdannelse som brukes aktivt for å bedre medlemmenes lønnsvilkår.

1.2 Dnj skal ha et tillitsvalgtapparat som ivaretar medlemmenes interesser lokalt.

1.3 Dnj skal bidra til en evaluering av takstsystemet som rammebetingelse for jordmortjenester.

2. Arbeidsliv

Jordmødre skal ha et arbeidsmiljø og arbeidsforhold som sikrer muligheten for å arbeide som jordmødre gjennom et helt yrkesliv.

2.1 Jordmødre skal som hovedregel tilsettes i hel stilling. Deltid skal være den enkelte jordmor sitt valg.

2.2 Det skal være samsvar mellom jordmortjenestens oppgaver, grunnbemanning og arbeidsbelastning.

2.3 Jordmødre med flere arbeidsgivere skal sikres pensjonsrettigheter tilsvarende den samlede stillingsbrøk.

2.4 Jordmødre skal ha mulighet til inngåelse av avtaler om mer individuelt tilpassede arbeidstider,innenfor rammen av Arbeidsmiljøloven (AML).

2.5 Jordmødre skal ha faglige og administrative karrieremuligheter.

 3. Jordmortjenesten

Jordmødre skal tilby sammenhengende tjenester innen seksuell, reproduktiv og perinatal helse.

3.1 Dnj skal arbeide for at svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen skal være differensiert og desentralisert. Dette inkluderer kvinners mulighet til å velge hjemmefødsel eller lavrisikoenheter i eller utenfor fødeinstitusjon.

3.2 Dnj skal arbeide for at gravide har en reell valgmulighet til å gå til jordmor i svangerskapsomsorgen. Barselomsorg for mor og barn skal være en naturlig del av jordmortjenestens tilbud både innenfor og utenfor fødeinstitusjonene.

3.3 Dnj skal arbeide for at beredskapsvakt og følgetjeneste ved jordmor blir en lovpålagt tjeneste ved reisevei over en og en halv time. 

3.4 Jordmødre skal lede eget fag. Dnj skal være aktive i arbeidet for jordmorfaglige lederstillinger både i primær- og spesialisthelsetjenesten.

3.5 Dnj vil jobbe for å bidra til utvikling av modeller for jordmortjeneste tilpasset norske forhold og som ivaretar brukernes behov for jordmortjenester gjennom ulike livsfaser. Dnj skal øve påtrykk på at jordmortjenesten styrkes slik stortinget har vedtatt og HOD anbefaler.

4. Utdanning og forskning

Jordmødre skal lede utviklingen av eget fag.

4.1 Dnj skal arbeide for en jordmorutdanning som gir autorisasjon som jordmor og mastergrad i jordmorfag.Jordmorutdanningen skal gi den kompetanse som kreves for en selvstanedig, sikker og kyndig yrkesutøvelse.  Dnj skal arbeide for at utdanningen skal være helhetlig. Dnj ser verdien av ulike løp for å bli autorisert jordmor, både med og uten sykepleierutdanning

4.2 Dnj skal arbeide for innføring av plan for obligatorisk etterutdannings- og kompetanseheving av jordmødre.

4.3 Dnj skal arbeide for at flere jordmødre får forskerkompetanse.

4.4 Dnj skal arbeide for at jordmødre i lederstillinger og jordmødre som veileder jordmorstudenter skal få nødvendig kompetanse.

5. Organisasjonsutvikling og samfunnskontakt

Den norske jordmorforening skal være en fleksibel og synlig samfunnsaktør i tråd med medlemmenes, brukernes og samfunnets behov.

5.1 Dnj skal være det naturlige førstevalget som fagorganisasjon for alle jordmødre.

5.2 Dnj`s politiske ledelse skal være aktive for å nå fagforeningens mål.

5.3 Dnj skal stimulere til medlemmenes deltakelse i faglig og lønnspolitisk arbeid.

5.4 Tidsskrift for Jordmødre skal sammen med Dnj`s websider være en viktig arena for debatt og informasjon.

6. Internasjonalt engasjement og solidaritet

Den norske jordmorforening skal bidra til en global styrking av jordmødre.

6.1 Dnj skal være en aktiv bidragsyter i internasjonalt arbeid for å bedre mødres helse og styrke jordmødre.

10.00 21. januar - 14.00 22. januar 2019

Soria Moria, Oslo

9.30-16.00 4. mars 2019

Thon Hotel Storo, Nydalen, Oslo

8.00-16.30 28. mars 2019

Oslo kongressenter, Sal A

10.00 29. april - 16.00 1. mai 2019

UNIVERSITY OF ICELAND

9.00 2. mai - 16.00 4. mai 2019

Harpa, Reykjavik, Island

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.