Klar tale fra Dnj på Stortingshøring om statsbudsjettet

Dnj ba i dagens høring om statsbudsjettet i helse-og omsorgskomiteen om at det avsettes øremerkete midler til jordmorstillinger i kommunene samt at fødeavdelingene oppgraderes til akutt post hvor det følger med økonomiske rammer for å nå dette målet.

Annett Michelsen og Nanette Loennechen slo i bordet med en stor bunke stortingsmeldinger og retningslinjer som beskriver behovet for oppfølging av gravide, fødende og barselomsorg. De var tydelige på at man i dag opplever at svangerskapsomsorgen lider under jordmormangel, at barselomsorgen ikke følges opp tilstrekkelig på grunn av for få jordmødre og for få stillinger, samt at både fødekvinner og jordmødre lider under arbeidsmengde og tidspresset som nå er på de store sykehusene.

Jordmødre ønsker å kunne tilby en helhetlig og sammenhengende omsorg hvor de kan være der for kvinnene og de nyfødte. Hva koster vel en god start på livet målt i trygghet og omsorg? Da må det være nok jordmødre- både i kommunene og på fødeavdelingene. Bekymringen rundt økte oppgaver og stadige nedskjæringer på de store klinikkene er også voksende. Det er tydelig for Dnj at regjeringen ikke har holdt sine løfter når det kommer til jordmortjenesten, verken på de store sykehusene eller i distriktene. 

Hele innlegget ser du her, Den norske jordmorforening går på 1:03:45 inn i klippet:
Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité torsdag 27. oktober 2016

9.00 17. oktober - 17.00 21. oktober 2018

Bad Wildbad, Germany

8.30-17.50 22. oktober 2018

Radisson Blu Scandinavia Hotel

9.00 30. oktober 2018 - 1.00 1. januar 1970

Dnjs lokaler i Grensen 9

9.00 21. januar - 16.00 22. januar 2019

Soria Moria, Oslo

8.00 29. april 2019 - 18.00 1. august 2018

University of Iceland, Reykjavík, School of Health Sciences

Ledige stillinger

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.