Hjemmefødsel: Ny takst for sekundærjordmor foreslått

Vi gleder oss over at at vi blir hørt! Helse og omsorgsdepartementet foreslår Ny takst for sekundærjordmor ved planlagt hjemmefødsel i høringen "Forslag til endringer/justeringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp" som nettopp har blitt sendt ut.  Den norske jordmorforening har i lang tid jobbet målrettet mot departementet for å få på plass en regulert takstordning tilpasset kvinnens og hennes fødselshjelpers behov. I 2015 og  2016 har Dnj fremmet forslag om en såkalt «hjemmefødselspakke» til Helse og omsorgsdepartementet.

I våre forslag til HOD har vi tydeliggjort at jordmødre skal gis mulighet til å ha en assistent , eventuelt en jordmor 2, med seg under deler av fødselen, hvor assistent eller jordmor 2 vil kunne utløse en egen takst.  Vi  har jobbet for at takstene skal dekke all den hjelpen kvinnen trenger i forbindelse med hjemmefødsel, inkludert vaktberedskap, fødselshjelp og barseloppfølging. Les mer om vårt tidligere arbeid her. 

Høringsbrev og høringsnotat: 

Svarfrist for høringen er 28.juni.
Dersom du har innspill til høringen setter vi stor pris på å høre fra deg.
Kontakt kirsten@jordmorforeningen.no i god tid før 28.juni. 

9.00 17. oktober - 17.00 21. oktober 2018

Bad Wildbad, Germany

8.30-17.50 22. oktober 2018

Radisson Blu Scandinavia Hotel

9.00 21. januar - 16.00 22. januar 2019

Soria Moria, Oslo

8.00 29. april 2019 - 18.00 1. august 2018

University of Iceland, Reykjavík, School of Health Sciences

9.00 2. mai - 16.00 4. mai 2019

Reykjavik Iceland

Ledige stillinger

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.