Den norske jordmorforening er bekymret for at gravide ikke får den oppfølgingen de skal i Oslo kommune

– Den norske jordmorforening er svært bekymret for at Oslo kommune ikke prioriterer ressurser til den lovpålagte jordmortjenesten til gravide og nybakte mødre, og heller prioriterer et helt nytt, ikke nasjonalt prosjekt; "Nye familier". I stedet for å øke sårt trengte ressurser til svangerskaps – og barselomsorgen i kommunen så velger altså Oslo kommune å bevilge flere millioner kroner til helsesøstre som skal på hjemmebesøk til alle vordende mødre, sier Kirsten Jørgensen, politisk leder i Den norske jordmorforening.  

I Oslo kommune får ikke alle kvinner den oppfølgingen de har rett på under svangerskap og barseltid. Gravide kommer sent til jordmor, flere bydeler klarer ikke å gi gravide et reelt valg mellom å gå til fastlege eller jordmor under svangerskapet fordi de har for få jordmødre, og kun 10 prosent av barselkvinnene i kommunen får hjemmebesøk av jordmor slik retningslinjene for barselomsorgen anbefaler.
Den norske jordmorforening kan melde om flere jordmødre i bydelene som forteller om så stort arbeidspress slik at de ikke får gjort jobben sin tilfredsstillende på grunn av manglende ressurser.

I budsjettet for Oslo kommune for 2017 står det at ”Nye familier” skal trappes opp med en økning på 8 mill. og 12 mill. fra og med 2018.

Hensikten med ”Nye familier” skal være å plukke opp sårbare familier allerede før barnet er født.  Prosjektet legger opp til at alle førstegangsfødende skal ha hjemmebesøk av helsesøster i uke 28, uten noen form for selektering for å unngå stigmatisering. Den norske jordmorforening mener at kommunen her bruker en enorme ressurser på å besøke familier som egentlig ikke har behov for besøk.  

Den norske jordmorforening etterlyser jordmors involvering og tilstedeværelse i prosjektet. Det legges ikke opp til samarbeid med andre yrkesgrupper i manualen for prosjektet og per i dag eksisterer det heller ikke et felles journalsystem for jordmødre og helsesøstre. Man belager seg på at kommunikasjon mellom helsesøster og jordmor på helsestasjonen skjer muntlig.

Hensikten med ”Nye familier” er å hjelpe de sårbare familiene, for eksempel å avdekke vold. Under hjemmebesøket vil også partner være tilstede. Men det er i strid med retningslinjene for vold i nære relasjoner at man skal spørre paret sammen om vold. Når får helsesøster tatt opp dette temaet? Og det er jo nettopp dette en godt utbygd svangerskaps-og jordmortjeneste skal kunne avdekke!

Det arbeides med en doktorgradsavhandling på prosjektet og i doktorgradsbeskrivelsen fremkommer det at planen er at ”Nye familier” skal bli et nasjonalt prosjekt. Det foreligger ingen dokumentasjon på at ”Nye familier” er vellykket, allikevel skal prosjektet rulles ut i hele Oslo kommune neste år, og på sikt også i resten av landet. Vi etterlyser dokumentasjon og vitenskapelig vurdering!

– Den norske jordmorforening mener Oslo kommune bør flytte de budsjetterte midlene til ”Nye familier” til flere jordmorstillinger. Dette betyr ikke at vi er ikke negative til prosjektet i seg selv. Men det er på høy tid at kommunen nå styrker det eksisterende systemet slik at alle kvinner i Oslo kan få den svangerskaps-og barselomsorgen de har krav på. Den lovpålagte jordmortjenesten til gravide og nybakte mødre må komme først, sier Jørgensen. 
Bekymringsmelding sendt til Helsedirektoratet 27.06.17

9.00 17. oktober - 17.00 21. oktober 2018

Bad Wildbad, Germany

8.30-17.50 22. oktober 2018

Radisson Blu Scandinavia Hotel

9.00 30. oktober 2018 - 1.00 1. januar 1970

Dnjs lokaler i Grensen 9

9.00 21. januar - 16.00 22. januar 2019

Soria Moria, Oslo

8.00 29. april 2019 - 18.00 1. august 2018

University of Iceland, Reykjavík, School of Health Sciences

Ledige stillinger

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.