Høgskoler med jordmorutdanning

I Norge er det fem universitet/høgskoler som tilbyr jordmorutdanning. Disse skolene er:

 

Høgskolen i Akershus, avd. for sykepleierutdanning, jordmorutdanning
Instituttvn. 24, 2007 Kjeller
Tlf. 64 84 90 00

Høgskolen i Bergen, avd. for sosialfag, helse og miljø, jordmorutdanning
Haugeveien 28, 5005 Bergen
Tlf. 55 58 78 00

Universitetet i Tromsø, Det Helsevitenskapelige Fakultet, Inst. for helse- og omsorgsfag, Jordmorutdanning
9037 Tromsø
Tlf. 77 64 46 01/77 64 46 10

Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. for helsefag, videreutdanning til jordmor
Masterutdanning i jordmorfag
Raveien 197, Horten
Tlf: 33 03 10 00

Høgskolen i Sør-Trøndelag, avd. for sykepleie, jordmorutdanning
7004 Trondheim
Tlf: 73 55 91 50

Studieprogram og annen informasjon om utdanningen fås ved henvendelse til de enkelte høgskolene.